Match avgjord och flytt till Arena

Informationsbild SuperElit Eng

English message follows:

Ikväll skedde det som inte fick ske. Ett ihållande regn kom in över Skövde och taket i Skövde Idrottshall började läcka in på matchgolvet mitt under matchen mellan Skara HF och Ajax Köpenhamn. Matchen var inne i andra halvlek och tiden stod på 05:44 och 11-16 till Ajax när regnet föll.

Lagen kom överens om att försöka vänta ut läckaget och regnet 15 minuter för att ifall det inte slutat så skulle matchen brytas. Tyvärr blev vi tvugna att bryta matchen utav säkerhetsskäl.

Efter matchavslutet beslutade cupcentrat att matchen avslutas och Ajax står som segrare.

Skövde HF och Skövde Kommun har redan tagit beslut tillsammans att flytta cupen till Arena Skövde och matchschemat fortsätter som planerat på lördag med matchstart 13:00.

Vi hänvisar till spelschemat på hemsidan för aktuellt spelschema.

Ett oerhört tråkigt beslut men nödvändigt av säkerhetsskäll men vi gör det bästa av situationen.

Tack för en fantastisk start alla lag och besökare. Vi fortsätter ha roligt tillsammans imorgon!

 

Anders Wiik

Cupansvarig, Annliz Cup  Translation from Google translate:

Tonight happened what should not happen. A persistent rain came in over Skövde and the roof in Skövde Idrottshall began to leak into the match floor in the middle of the match between Skara HF and Ajax Copenhagen. The match was in the second half and the time was 05:44 and 11-16 to Ajax when the rain fell.

The team agreed to try to wait out the leak and the rain for 15 minutes so that if it did not end, the match would be shut down. Unfortunately, we had to shut the match down due to safety reasons.

After the match, the cup center decided that the match would end and Ajax was decided winner.

Skövde HF and Skövde Municipality have already decided together to move the cup to Arena Skövde and the match schedule continues as planned on Saturday with match start 13:00.

We refer to the game schedule on the website for the current game schedule.

An extremely sad decision but necessary for safety reasons but we make the best of the situation.

Thank you for a fantastic start all teams and visitors. We continue to have fun together tomorrow!

 

Anders Wiik

Cup manager, Annliz Cup